Vào đại học: Chúng ta đâu chỉ có một lần quyết định?

Vào đại học là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nhưng thực tế thì chúng ta lại có quá ít thời gian để cân nhắc, và quá nhiều áp lực chi phối lên quyết định. Vậy lỡ như ta chọn chưa đúng thì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Học Bổng & Ưu Đãi

Hỗ trợ Tư Vấn Tuyển Sinh