[FPT Software Hà Nội tuyển dụng] Nhân viên dựng hình 3D – 3D Modelers  

FPT Software cần tuyển dụng 70 nhân viên dựng hình 3D làm việc tại Hà Nội
FPT Software cần tuyển dụng 70 nhân viên dựng hình 3D làm việc tại Hà Nội

FPT Software cần tuyển dụng 70 nhân viên dựng hình 3D làm việc tại Hà Nội

Chức vụ          : Nhân viên dựng hình 3D

Position           : 3D Modelers

  1. Mô tả công việc/ Job description:
  • MỤC TIÊU CÔNG VIỆC (Tóm tắt tổng quan về công việc)/ JOB PURPOSE: Tạo ra mô hình 3D chất lượng cao và các chi tiết giống và đúng với yêu cầu của Khách hàng/.Creating 3D models in different levels of quality based on requirement of client and standard of project
  • VAI TRÒ CHÍNH CỦA VỊ TRÍ/ PRIMARY ROLE OF POSITION: Nhân viên dựng hình 3D có vai trò là những người thực hiện và triển khai dự án theo sự chỉ đạo của cấp trên bao gồm việc vẽ, dựng hình sản phẩm theo đúng kích thước, tỷ lệ yêu cầu. các chi tiết, bề mặt và hình dáng sản phẩm đúng với hình ảnh tham chiếu và tuân thủ sự hướng dẫn chỉ đạo để đảm bảo hoàn thiện sản phẩm không chỉ về mặt chất lượng mà còn cả về số lượng/ 3D Modeler takes a role as a implementor of the project following the guidance and instruction from superior including creating a model with specified dimension, proportion, surface and geometry matched with reference pictures, and following the instruction to not only meet quality but also reach targeted quantity
  • TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ/ RESPONSIBILITY, TASKS AND CONSEQUENCE
TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIILITY NHIỆM VỤ/ TASKS KẾT QUẢ ĐẦU RA/CONSEQUENCE
 

 

 

Hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng đạt yêu cầu về chất lượng/ Complete assigned 3D models

 

Kiểm tra hình ảnh tham chiếu, thông số kỹ thuật, kích thước và các đặc điểm của sản phẩm/ Check carefully images, specifications, size and details of the assigned product  

 

 

 

Sản phẩm được khách hàng chấp nhận/ ensure deliverable models accepted by customer

Tỷ lệ lỗi nội bộ/ Internal remark round

Sử dụng phần mềm theo yêu cầu để dựng mô hình sản phẩm theo ảnh tham chiếu và thông tin cung cấp/ Following references for creating 3D model by using provided software
Sử dụng công cụ yêu cầu để tạo bề mặt vật liệu cho mô hình đã dựng/ Creating texture for the model by using a required tool to match references
Đặt tên, lưu và kết xuất sản phẩm theo đúng yêu cầu của dự án/ Comply with the project workflow of naming, exporting and packing product
Thực hiện các điều chỉnh liên quan tới sản phẩm 3D theo yêu cầu bộ phận kiểm tra chất lượng dựa trên tiêu chuẩn sản phẩm của dự án/ Follow instruction of Quality Assurance for adjusting/changing 3D model and textures based on project’s standard
Thực hiện các điều chỉnh liên quan tới sản phẩm 3D theo yêu cầu của khách hang dựa trên tiêu chuẩn sản phẩm của dự án/ Follow request of Customer for correcting 3D model and textures based on project’s standard
Hoàn thiện các sản phẩm được giao theo đúng thời gian quy định/ Complete 3D models with deadline Thưc hiện các sản phẩm theo thứ tự phân công của cấp trên/ Working with products ordered by Team Leader or Manager Năng suất làm việc/ Productivity

Hiệu suất làm việc hàng ngày/ Eficiency (score/day)

 

Hoàn thành các sản phẩm theo kế hoạch, chỉ tiêu và thời gian yêu cầu/ Completing assigned products as plan and quota on time
Báo cáo /report Thông báo kịp thời cho cấp trên khi có các sự cố nằm ngoài quy trình làm việc đã thống nhất/ report timely to supervisor if having any incident Các lỗi được xác định và xử lý/ Identify incident and action
Báo cáo cho cấp trên khi có các phát sinh nằm ngoài tiêu chuẩn của dự án
 

Thực hiện các công việc khác/ Other assigned tasks

Tuân thủ theo sự phân công của cấp trên/ Following the instructions from direct manager Tuân thủ và mức độ quy trình làm việc và nội quy/ Company regulation Compliance and Production procedure

Tinh thần làm việc nhóm, hướng dẫn, đào tạo/ Team work, training, coaching

Hỗ trợ đồng nghiệp cải thiện và hoàn thành công việc/ Support co-worker to finish job and improve performance
Thực hiện các nội quy lao động và quy định của Công ty/ Comply with company regulations

 

2. Địa điểm làm việc: Tòa nhà VPI – 167 Trung Kính

3. Mức lương và đãi ngộ: Dải lương hiện tại cho 3D Modeler đang là 6 – 14 triệu đồng và các loại phụ cấp (2,5 triệu đồng). Các chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

CV gửi về email: fai.pdp@fe.edu.vn 

Tiêu đề: CV ứng tuyển_Nhân viên dựng hình 3D_Tên người ứng tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Học Bổng & Ưu Đãi

Hỗ trợ Tư Vấn Tuyển Sinh