CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TUYỂN DỤNG TRAINEE ANIMATOR TẠI BOMBUS

06/05/2020 | 2 views

Trainee Animator là chương trình đào tạo nội bộ theo quy trình sản xuất thực tế về nội dung và chất lượng để đảm bảo sau quá trình training học viên sẽ có đủ khả năng tham gia dự án về cả chuyên môn cũng như tư duy làm việc. Chương trình trainee cho Animation…

Viện Đào tạo Quốc tế FPT hợp tác chính thức với Hivelab Vina trong hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam – Hàn Quốc

13/06/2019 | 310 views

Sáng 12/06, Viện Đào tạo Quốc tế FPT (FAI) đã cùng công ty TNHH Hivelab Vina (Hivelab Vina) chính thức ký kết và bắt tay hợp tác trong việc hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dành cho sinh viên FPT Aptech, FPT Arena. Đó là những cơ hội làm việc và…