Tổ hợp môn xét tuyển cập nhập mới nhất dự thi đại học, cao đẳng

Tổ hợp môn xét tuyển từng ngành sẽ có các môn thi các nhau và có rất nhiều môn để thí sinh lựa chọn. Lựa chọn đúng tổ hợp môn và biết rõ các ngành thi tổ hợp môn gì sẽ giúp thí sinh tập trung tốt nhất vào đó. Vậy chúng là gì? Bao gồm những môn gì? Để cập nhập chi tiết, bạn đọc quan tâm hãy cùng FPT Arena tìm hiểu xem ngay bài viết dưới đây nhé.

Tổ hợp môn xét tuyển là gì?

Tổ hợp môn xét tuyển là bao gồm các môn thi, bài thi mà thí sinh dự thi đại học, cao đẳng cần phải thực hiện làm. Thông qua kết quả tổng hợp bài thi từ các môn thi sẽ xét duyệt được thí sinh có đủ điểm điều kiện để đỗ vào trường đại học, cao đẳng mình mong muốn không.

Tổ hợp môn xét tuyển bao gồm các môn thi bắt buộc và môn thi năng khiếu mà thí sinh cần phải làm
Tổ hợp môn xét tuyển bao gồm các môn thi bắt buộc và môn thi năng khiếu mà thí sinh cần phải làm

Bài tổ hợp môn gồm bài thi độc lập và bài thi tự chọn. Đối với các trường đại học, cao đẳng xét tuyển 3 môn thi bắt buộc. Ngoài ra sẽ có một số trường năng khiếu tổ chức thêm các môn năng khiếu hoặc có thể tổ chức thi xét tuyển riêng. Chính vì vậy mà có rất nhiều tổ hợp môn xét tuyển để yêu cầu đầu vào từ các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

Xem thêm :

Tổng hợp danh sách tổ hợp môn xét tuyển cập nhập mới nhất

Tổ hợp môn xét tuyển được chia ra thành các khối A, khối B, khối C, khối D, khối H, khối K, khối M, khối N, khối RS, khối T và khối V. Mỗi khối sẽ có các môn thi tương ứng đi kèm. Cụ thể bao gồm:

1. Khối A

Khối A là khối tự nhiên và có nhiều ngành nghề mà thí sinh có thể theo học như: Kinh tế, Luật, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh,… Các môn thuộc khối A gồm:

 • A00 gồm 3 môn Toán – Vật lí – Hóa học.
 • A01 gồm 3 môn Toán – Vật lí – Tiếng Anh.
 • A02 gồm 3 môn Toán – Vật lý – Sinh học.
 • A03 gồm 3 môn Toán – Vật lý – Lịch sử.
 • A04 gồm 3 môn Toán – Vật lý – Địa lý.
 • A05 gồm 3 môn Toán – Hóa học – Lịch sử.
 • A06 gồm 3 môn Toán – Hóa học – Địa lý.
 • A07 gồm 3 môn Toán – Lịch sử – Địa lý.
 • A08 gồm 3 môn Toán – Lịch sử – Giáo dục công dân.
 • A09 gồm 3 môn Toán – Địa lý – Giáo dục công dân.
 • A10 gồm 3 môn Toán – Lý – Giáo dục công dân.
 • A11 gồm 3 môn Toán – Hóa – Giáo dục công dân.
 • A12 gồm 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – KH xã hội.
 • A14 gồm 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Địa lý.
 • A15 gồm 3 môn Toán – KH tự nhiên – Giáo dục công dân.
 • A16 gồm 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Ngữ văn.
 • A17 gồm 3 môn Toán – Vật lý – Khoa học xã hội.
 • A18 gồm 3 môn Toán – Hóa học – Khoa học xã hội.
Mỗi mã ngành sẽ có những môn thi khác nhau mà từng trường đưa ra
Mỗi mã ngành sẽ có những môn thi khác nhau mà từng trường đưa ra

2. Khối B

Khối B tập trung chủ yếu vào các ngành nghề về sức khỏe như Y, Dược, Khoa học, Nông – Lâm – Ngư nghiệp,… Các tổ hợp môn xét tuyển của khối B bao gồm như sau:

 • B00 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Sinh học.
 • B01 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Lịch sử.
 • B02 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Địa lý.
 • B03 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Ngữ văn.
 • B04 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Giáo dục công dân.
 • B05 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Khoa học xã hội.
 • B08 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Anh.

3. Khối C

Khối C chuyên đào tạo về các ngành như: Văn học, Báo chí, Pháp luật, Khoa học xã hội và nhân văn,… Tổ hợp môn xét tuyển bao gồm các môn sau:

 • C00 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý.
 • C01 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Vật lý.
 • C02 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Hóa học.
 • C03 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Lịch sử.
 • C04 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Địa lý.
 • C05 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Hóa học.
 • C06 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Sinh học.
 • C07 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Lịch sử.
 • C08 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hóa học – Sinh học.
 • C09 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Địa lý.
 • C10 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hóa học – Lịch sử.
 • C12 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Sinh học – Lịch sử.
 • C13 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Sinh học – Địa lý.
 • C14 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Giáo dục công dân.
 • C15 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Khoa học xã hội.
 • C16 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Giáo dục công dân.
 • C17 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hóa học – Giáo dục công dân.
 • C19 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Giáo dục công dân.
 • C20 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Giáo dục công dân.
Cập nhập các tổ hợp môn xét tuyển sẽ giúp thí sinh lựa chọn theo học được chuyên ngành yêu thích của mình
Cập nhập các tổ hợp môn xét tuyển sẽ giúp thí sinh lựa chọn theo học được chuyên ngành yêu thích của mình

4. Khối D

Khối này sẽ áp dụng cho các trường kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, tài chính,… Tổ hợp môn bao gồm:

 • D01 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán- Tiếng Anh.
 • D02 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Tiếng Nga.
 • D03 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Tiếng Pháp.
 • D04 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Tiếng Trung.
 • D05 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Tiếng Đức.
 • D06 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Tiếng Nhật.
 • D07 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Anh.
 • D08 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Anh.
 • D09 gồm thi 3 môn Toán – Lịch sử – Tiếng Anh.
 • D10 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Anh.
 • D11 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Tiếng Anh.
 • D12 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hóa học – Tiếng Anh.
 • D13 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Sinh học – Tiếng Anh.
 • D14 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh.
 • D15 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh.
 • D16 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Đức.
 • D17 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Nga.
 • D18 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Nhật.
 • D19 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Pháp.
 • D20 gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Tiếng Trung.
 • D21 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Đức.
 • D22 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Nga.
 • D23 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Nhật.
 • D24 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Pháp.
 • D25 gồm thi 3 môn Toán – Hóa học – Tiếng Trung.
 • D26 gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Tiếng Đức.
 • D27 gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Tiếng Nga.
 • D28 gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Tiếng Nhật.
 • D29 gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Tiếng Pháp.
 • D30 gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Tiếng Trung.
 • D31 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Đức.
 • D32 bao gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Nga.
 • D33 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Nhật.
 • D34 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Pháp.
 • D35 gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Tiếng Trung.
 • D41 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Đức.
 • D42 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Nga.
 • D43 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Nhật.
 • D44 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Pháp.
 • D45 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Trung.
 • D52 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Tiếng Nga.
 • D54 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Tiếng Pháp.
 • D55 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Tiếng Trung.
 • D61 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Đức.
 • D62 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Nga.
 • D63 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Nhật.
 • D64 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Pháp.
 • D65 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Trung.
 • D66 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Giáo dục công dân – Tiếng Anh.
 • D68 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nga.
 • D69 gồm thi 3 môn Ngữ Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật.
 • D70 gồm thi 3 môn Ngữ Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp.
 • D72 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh.
 • D73 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức.
 • D74 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga.
 • D75 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật.
 • D76 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp.
 • D77 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung.
 • D78 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Tiếng Anh.
 • D79 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Tiếng Đức.
 • D80 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nga.
 • D81 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nhật.
 • D82 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp.
 • D83 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội -Tiếng Trung.
 • D84 gồm thi 3 môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Anh.
 • D85 gồm thi 3 môn Toán – Giáo dục công dân- Tiếng Đức.
 • D86 gồm thi 3 môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nga.
 • D87 gồm thi 3 môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp.
 • D88 gồm thi 3 môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật.
 • D90 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh.
 • D91 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp.
 • D92 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức.
 • D93 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga.
 • D94 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật.
 • D95 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung.
 • D96 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học xã hội – Anh.
 • D97 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp.
 • D98 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Đức.
 • D99 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Nga.
Tổ hợp môn bao gồm các khối xét tuyển A, B, C, D, H, R, S, K,...
Tổ hợp môn bao gồm các khối xét tuyển A, B, C, D, H, R, S, K,…

5. Khối H

Khối H là khối ngành năng khiếu chuyên dành cho những thí sinh có đam mê về hội họa, vẽ vời. Mã ngành tổ hợp xét tuyển của khối H bao gồm các môn sau:

H00 gồm 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1 – Môn Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2.

 • H01 gồm thi 3 môn Toán – Ngữ văn – Vẽ.
 • H02 gồm thi 3 môn Toán – Vẽ hình họa mỹ thuật – Vẽ trang trí màu.
 • H03 gồm thi 3 môn Toán – Khoa học tự nhiên – Vẽ Năng khiếu.
 • H04 gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Anh – Vẽ Năng khiếu.
 • H05 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Khoa học xã hội – Vẽ Năng khiếu.
 • H06 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Tiếng Anh – Vẽ mỹ thuật.
 • H07 gồm thi 3 môn Toán – Hình họa – Trang trí.
 • H08 gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Vẽ mỹ thuật.

6. Khối K

Khối K nay dành cho các thí sinh có nhu cầu liên thông đại học và đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng. Các môn dự thi gồm có Toán, Vật Lý theo lựa chọn và một môn chuyên ngành thí sinh theo học ở bậc trung cấp/cao đẳng. Mã ngành tổ hợp xét tuyển gồm khối K01 với 3 môn Toán – Tiếng Anh – Tin học.

7. Khối M

Khối M này chuyên áp dụng cho các trường cao đẳng, đại học đào tạo về ngành Điện ảnh truyền hình, Giáo viên mầm non, Thanh nhạc,… Mã tổ hợp môn xét tuyển thuộc khối M bao gồm:

 • M00 bao gồm thi 4 môn Ngữ văn – Toán – Đọc diễn cảm – Hát.
 • M01 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Năng khiếu.
 • M02 bao gồm thi 3 môn Toán – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2.
 • M03 bao gồm thi 3 môn Văn – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2.
 • M04 bao gồm thi 3 môn Toán – Đọc kể diễn cảm – Hát Múa.
 • M09 bao gồm thi 3 môn Toán – Năng khiếu mầm non 1 – Năng khiếu Mầm non 2 . Trong đó năng khiếu mầm non 1 thi kể chuyện, đọc, diễn cảm; còn môn năng khiếu mầm non 2 thi hát.
 • M10 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Anh – Năng khiếu 1.
 • M11 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh.
 • M13 bao gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Năng khiếu.
 • M14 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Toán.
 • M15 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh.
 • M16 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Vật lý.
 • M17 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Lịch sử.
 • M18 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu Ảnh báo chí – Toán.
 • M19 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu Ảnh báo chí – Tiếng Anh.
 • M20 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu Ảnh báo chí – Vật lý.
 • M21 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu Ảnh báo chí – Lịch sử.
 • M22 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Toán.
 • M23 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Môn năng khiếu quay phim truyền hình – Tiếng Anh.
 • M24 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Môn năng khiếu quay phim truyền hình – Vật lý.
 • M25 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Môn năng khiếu quay phim truyền hình – Lịch sử.
Thông tin tổ hợp xét tuyển môn thi được cập nhập chi tiết tại từng trường đại học, cao đẳng
Thông tin tổ hợp xét tuyển môn thi được cập nhập chi tiết tại từng trường đại học, cao đẳng

Xem thêm:

8. Khối N

Khối N là khối tập trung vào khả năng âm nhạc, yêu ca hát của thí sinh dự thi. Điều kiện xét tuyển của các trưởng tuyển sinh khối N cần phải có khả năng thanh nhạc, năng khiếu âm nhạc và các năng khiếu khác. Mã tổ hợp môn xét tuyển dành cho khối N bao gồm:

 • N00 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Môn năng khiếu Âm nhạc 1 – Năng khiếu Âm nhạc 2.
 • N01 bao gồm thi 2 môn Ngữ văn – xướng âm, biểu diễn nghệ thuật.
 • N02 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Ký xướng âm – Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ.
 • N03 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Ghi âm – Xướng âm, chuyên môn.
 • N04 bao gồm thi 3 môn Ngữ Văn – Năng khiếu thuyết trình – Năng khiếu.
 • N05 bao gồm thi 3 môn Ngữ Văn – Xây dựng kịch bản sự kiện – Năng khiếu.
 • N06 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn.
 • N07 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn.
 • N08 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hòa thanh – Phát triển chủ đề và phổ thơ.
 • N09 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Hòa thanh – Bốc thăm đề, chỉ huy tại chỗ.

9. Khối R, khối S

Hai khối R và S chuyên xét tuyển về các ngành như Nghệ thuật, Báo chí, Văn học,… Mã tổ hợp môn xét tuyển của 2 nhóm khối này bao gồm:

 • R00 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Lịch sử – Năng khiếu báo chí.
 • R01 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Môn năng khiếu biểu diễn nghệ thuật.
 • R02 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Toán – Môn năng khiếu biểu diễn nghệ thuật.
 • R03 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – tiếng Anh – Môn năng khiếu biểu diễn nghệ thuật.
 • R04 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Môn năng khiếu biểu diễn nghệ thuật – Năng khiếu kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật.
 • R05 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Tiếng Anh – Năng khiếu kiến thức truyền thông.
 • S00 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Năng khiếu SKĐA 1 – Năng khiếu SKĐA 2.
 • S01 bao gồm thi 3 môn Toán – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2.

10. Khối T

Khối T chuyên ngành thường thiên về khả năng vận động, thể dục thể thao của thí sinh tham gia. Mã tổ hợp môn xét tuyển của khối T lần lượt như sau:

 • T00 bao gồm thi 3 môn Toán – Sinh học – Năng khiếu thể dục thể thao.
 • T01 bao gồm thi 3 môn Toán – Ngữ văn – Năng khiếu thể dục thể thao.
 • T02 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Sinh học – Năng khiếu thể dục thể thao.
 • T03 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Địa lý – Năng khiếu thể dục thể thao.
 • T04 bao gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Năng khiếu thể dục thể thao.
 • T05 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Giáo dục công dân – Năng khiếu.
Lựa chọn khối thi phù hợp sẽ giúp thí sinh dễ đạt được nguyện vọng, mong muốn của mình
Lựa chọn khối thi phù hợp sẽ giúp thí sinh dễ đạt được nguyện vọng, mong muốn của mình

11. Khối V

Đây là khối thường tập trung thiên về khả năng hội họa, khả năng vẽ của thí sinh tham gia dự thi. Các trường có chuyên ngành về thiết kế, kiến trúc sẽ tổ chức thi các mã ngành tổ hợp xét tuyển của khối V này. Bao gồm:

 • V00 bao gồm thi 3 môn Toán – Vật lý – Vẽ hình họa mỹ thuật.
 • V01 bao gồm thi 3 môn Toán – Ngữ văn – Vẽ hình họa mỹ thuật.
 • V02 bao gồm thi 3 môn Vẽ mỹ thuật – Toán – Tiếng Anh.
 • V03 bao gồm thi 3 môn Vẽ mỹ thuật – Toán – Hóa học.
 • V05 bao gồm thi 3 môn Ngữ văn – Vật lý – Vẽ mỹ thuật.
 • V06 bao gồm thi 3 môn Toán – Địa lý – Vẽ mỹ thuật.
 • V07 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Đức – Vẽ mỹ thuật.
 • V08 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Nga – Vẽ mỹ thuật.
 • V09 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Nhật – Vẽ mỹ thuật.
 • V10 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Pháp – Vẽ mỹ thuật.
 • V11 bao gồm thi 3 môn Toán – Tiếng Trung – Vẽ mỹ thuật.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển mà các trường đại học, cao đẳng hiện nay đang áp dụng. Các thí sinh có thể dựa vào đó để lựa chọn chuyên ngành phù hợp với khả năng có mình. Để cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng mới nhất, bạn đọc hãy liên hệ ngay với FPT Arena nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ Tư Vấn Tuyển Sinh