Đinh Lê Tuấn

Product Manager of Exiop

Kỹ năng phần mềm ở Arena đào tạo cơ bản là đủ, đồng thời cũng phải tự học thêm các kỹ năng khác, luyện tập nhiều hơn với những kiến thức được dạy để có thể ứng tuyển vào các công ty của thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Học Bổng & Ưu Đãi

Hỗ trợ Tư Vấn Tuyển Sinh